Từ vựng tiếng Trung ngành xây dựng (Phần 1)

Từ vựng tiếng Trung ngành xây dựng (Phần 1)

Xem thêm
100 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

100 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Công ty Cổ phần xây dựng Công nghiệp ICONS xin mời các bạn cùng tham khảo 100 thuật ngữ tiếng Anh trong ngành xây dựng sau đây để hỗ trợ cho việc dịch thuật, đọc hiểu các tài liệu xây dựng.

Xem thêm