Những điều cần biết về Đánh giá tác động môi trường

Những điều cần biết về Đánh giá tác động môi trường

Thông tin chi tiết

1. Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM hoặc EIA, là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)

Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (Khoản 2 Điều 19)

2. Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM

Các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trườngđược quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP:

Nhóm các dự án về xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng

Nhóm các dự án về giao thông

Nhóm các dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dầu khí

Nhóm các dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt

Nhóm các dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Nhóm các dự án về xử lý, tái chế chất thải

Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim

Nhóm các dự án sản xuất chế biến (thực phẩm, nông sản, gỗ, gốm sứ, thủy tinh, giấy, phân bón…

 

3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thông thường với các dự án xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp, cơ quan thẩm định là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên tùy thuộc vào tính chất dự án, cơ quan phê duyệt có thể là Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

CONTACT US

Liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết hoặc cập nhật các thông tin mới nhất từ MEGACON