Những điều cần biết về thiết kế bản vẽ thi công

Những điều cần biết về thiết kế bản vẽ thi công

Thông tin chi tiết

1. Khái niệm

 

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Xây dựng 2014

Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

Bản vẽ thi công là giai đoạn cuối cùng trong quy trình thiết kế của một công trình xây dựng

 

Bản vẽ thiết kế thi công bao gồm:

• Bản vẽ kiến trúc

• Bản vẽ kết cấu gồm: chi tiết móng, chi tiết kết cấu cột, mặt bằng định vị cột, mặt bằng kết cấu sàn, thống kê thép,…

• Bản vẽ hệ thống đi điện cho công trình.

• Bản vẽ hệ thống cấp và thoát nước

• Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy

 

2. Nội dung Hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

 

Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, hồ sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:

• Tờ trình thẩm định thiết kế theo mẫu quy định

• Bản vẽ, bản thuyết minh về thiết kế cùng các tài liệu có liên quan về khảo sát xây dựng.

• Quyết định phê duyệt (bản sao), hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt về chủ trương đầu tư.

• Các giấy tờ chứng minh về điều kiện năng lực của những người liên quan như chủ trì khảo sát, thiết kế, chủ nhiệm. Các văn bản đánh giá về tác động đối với môi trường của dự án (nếu có) và văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

• Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng.

 

CONTACT US

Liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết hoặc cập nhật các thông tin mới nhất từ MEGACON