Thiết kế cơ sở và nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở

Thiết kế cơ sở và nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở

Thông tin chi tiết

1. Khái niệm

• Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật Xây dựng 2014

Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

• Thiết kế cơ sở được xem là một bước quan trọng và không thể thiếu của một dự án xây dựng. Vì vậy, thiết kế cơ sở cần phải phù hợp và đảm bảo nhất quán với các công trình khi khởi công.

 

2. Nội dung Hồ sơ thiết kế cơ sở

Hồ sơ thiết kế cơ sở bao gồm 2 phần:

 

Phần thuyết minh thiết kế cơ sở

• Giới thiệu tóm tắt khu đất xây dựng công trình, lên phương án thiết kế tổng thể mặt bằng dự án hoặc phương án tuyến đối với công trình theo tuyến. Vị trí, quy mô xây dựng, hạng mục công trình.

• Các phương án công nghệ với các hạng mục công trình có yêu cầu về công nghệ.

• Đưa ra phương án kiến trúc đối với các hạng mục yêu cầu về kiến trúc

• Đưa ra phương án kết cấu chính, hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của công trình.

• Đưa ra phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định.

• Lên danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn dự án.

 

Phần bản vẽ thiết kế cơ sở

• Bản vẽ tổng thể mặt bằng công trình.

• Bản vẽ sơ đồ công nghệ đối với các công trình có yêu cầu công nghệ.

• Bản vẽ phương án kiến trúc.

• Bản vẽ phương án kết cấu, hạ tầng của toàn bộ công trình. Bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật tại khu vực

CONTACT US

Liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết hoặc cập nhật các thông tin mới nhất từ MEGACON