Nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế đã thu hút trên 100 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư

Nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế đã thu hút trên 100 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư

Thông tin chi tiết

Hà Nội, TTXVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đang chuẩn bị dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển của các khu công nghiệp và kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong hơn 30 năm qua, nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế đã có nguồn vốn đầu tư lên tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ, tạo cơ hội việc làm cho hơn 4 triệu lao động. Sản lượng xuất khẩu của từng khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm 50% tổng giá trị xuất khẩu

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của từng khu công nghiệp, khu kinh tế cũng còn những tồn tại như chưa đảm bảo tính bền vững về kinh tế, văn hóa, môi trường, đời sống của người lao động chưa được cải thiện rõ rệt.

Trong dự thảo nghị quyết mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng Luật Khu công nghiệp và Khu kinh tế trong năm 2022; ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong tương lai, xác định rõ diện tích tối đa của từng khu công nghiệp, khu kinh tế; công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với lợi thế của từng vùng, địa phương; hình thành hợp tác nhà nước - tư nhân để phát triển các khu công nghiệp mới và khu kinh tế kết hợp với từng lĩnh vực sản xuất ưu tiên và cơ chế ngành.

CONTACT US

Liên hệ với chúng tôi để biết các thông tin chi tiết hoặc cập nhật các thông tin mới nhất từ MEGACON