ICONS THAY ĐỔI TÊN THƯƠNG HIỆU THÀNH MEGACON

ICONS THAY ĐỔI TÊN THƯƠNG HIỆU THÀNH MEGACON

ICONS thành công đăng ký thương hiệu MEGACON mới!

Xem thêm
Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nhựa Hoàng Hà

Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nhựa Hoàng Hà

Ngày 25/09/2020, giữa Công ty TNHH Nhựa Hoàng Hà và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp ICONS đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng thi công nhà xưởng thuộc dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy nhựa Hoàng Hà".

Xem thêm